Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.
aquador motorbåt

Juridisk information

Tillsyn

Vid användande av varumärket Alandia i information avses Alandia Försäkring Abp, FO-nr 0145065-2 och Alandias dotterbolag. Alandia är beviljad koncession i Finland och verksamheten övervakas av finska Finansinspektionen, och Dataombudsmannens byrå. Vid gränsöverskridande handel kan Alandias verksamhet övervakas av annan tillsynsmyndighet till exempel i Sverige av Finansinspektionen och  Integritetsmyndigheten.

 

Water surface

Personuppgiftspolicy

Vid behandlingen av personuppgifter säkerställs en god informationshantering och de som hanterar personuppgifterna omfattas av lagstadgad sekretess.

Yaquina Head Lighthouse and Pacific Ocean at sunset_shutterstock_87804373

Cookies

En kaka är ett tekniskt stöd som underlättar besökarens användning av webbplatsen.

large container vessel ship and the horizon_shutterstock_34500259

Användarvillkor av hemsidan

Innehållet på denna webbplats publiceras av Alandia. Användandet av Alandias webbplats regleras av dessa användningsvillkor om inget annat anges. Användaren förutsätts läsa och förstå dessa före användandet.

shutterstock_82535272_Large

Om du inte är nöjd

Du som försäkringstagaren eller ersättningssökanden har till ditt förfogande olika medel att få ett beslut från oss ändrat. Här hittar du anvisningar för sökande av ändring.

lighthouse shutterstock_111423041

Tillgänglighetsutlåtande

Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. För de aktörer som utför myndighetsutövning ska webbplatser vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem.