Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.
Towing boats in the harbor of Hamburg_shutterstock_1562614105

P&I försäkring

Vår P&I-försäkring erbjuder skydd för fartyg upp till 10.000 bruttoton, med en limit på 500 MEUR. Alandias P&I-produkt är avsedd för bland andra bogserbåtar, pråmar, bulkfartyg och mindre passagerarfartyg.

Försäkringen erbjuder dig tryggheten av en på förhand bestämd, fast premie för försäkringsperioden, utan vare sig supplementary calls eller release calls om du väljer att byta försäkringsgivare.

Parallellt med vår P&I-produkt erbjuder vi även en högklassig Rättsskyddsförsäkring (Defence) och P&I-försäkring för befraktare. Utöver dessa kan vi även erbjuda försäkringar för specialistoperationer.

För mer information om vilka specifika ansvar vår försäkring täcker ber vi dig ta kontakt med någon av våra kunniga experter.

 

Vad täcker försäkringen?

P&I-försäkringen täcker inte redarens fulla ansvar utan omfattar i villkor eller i försäkringsavtal särskilt angivna och avtalade ansvarsområden, vilket gör försäkringen flexibel och möjliggör att utforma försäkringsskyddet utifrån redarens specifika behov.

Redarens ansvar i samband med personskada, dödsfall, förlust av personlig egendom och skada på eller förlust av resgods för besättning, passagerare, andra personer ombord på fartyget samt övriga personer i anslutning till fartyget.

Redarens ansvar till följd av skada på eller förlust av last transporterad ombord.

Redarens ansvar till följd av utsläpp av olja eller annan substans, saneringskostnader i samband med utsläpp och kostnader för att förhindra utsläpp.

Redarens ansvar för förlust av eller skada på egendom som inte tillhör försäkringstagaren.

Redarens ansvar till följd av sammanstötning med annat fartyg eller annat fast eller flytande föremål som inte omfattas av kaskoförsäkringen. P&I-försäkringen kompletterar fartygets kaskoförsäkring genom att omfatta redarens ansvar till följd av sammanstötning som överstiger kaskoförsäkringsvärdet.

Redarens ansvar för bärgning, bortskaffande, förstörande eller utmärkande av vrak, dess last eller utrustning.

För en mer detaljerad beskrivning av försäkringens omfattning hänvisas till aktuella försäkrings­villkor som finns att läsa under villkor och publikationer nedan.

Vår P&I-försäkring erbjuder, förutom att omfatta redarens ansvar vid ett flertal situationer, även en möjlighet för redaren att få rådgivning och hjälp i samband med haveri, skador och i diverse övriga beslutsituationer där redaren är osäker på om denne är ansvarig eller inte. Vi ger redaren möjlighet att i skade­förebyggande syfte få råd och hjälp med exempelvis förhandling och besiktning.

Kontakta vår expertis

P&I

bAB0I0004-2_BW

Risto Räty

Director, Commercial Marine
Telefonnummer: +3581829693
Mobilnummer: +358400434504
Stefan-Axberg

Stefan Axberg

Head of Marine Underwriting
Telefonnummer: +358 18 29 746
Mobilnummer: +358 40 537 18 62
bbw0J4A2011

Mikael Björklund

Product Manager, P&I
Telefonnummer: +358 20 52 52 789
Mobilnummer: +358 40 544 19 49
bw_J4A7911

Jan Nelson

Senior Underwriter, SWE
Telefonnummer: +46 8 446 34 54
Mobilnummer: +46 733 625 852
bw_56I0686

Benjamin Byman

Claims Executive
Telefonnummer: +358 18 29 683
Mobilnummer: +358 40 620 82 08
bw_56I2925

Torolf Strandberg

Senior Underwriter, NO/DK
Telefonnummer: +358 18 29 644
Mobilnummer: +358 40 7327 406
bw_56I2909

Alexander Woivalin

Underwriter, AX/INT
Telefonnummer: +358 18 29 682
Mobilnummer: +358 40 504 13 68
luke_tidey_bw

Luke Tidey

Senior Underwriter, INT
Telefonnummer: +46 8 425 025 42
Mobilnummer: +46 70 278 1984
alandia_boll

Staffan Sahlin

Senior Underwriter, INT
Telefonnummer: +46 8 425 025 38
sami_turpeinen

Sami Turpeinen

Senior Underwriter, FIN, INT
Telefonnummer: +358 18 29 694
Mobilnummer: +358 40 575 5150
Laura Kuvaja_originalbild

Laura Kuvaja

Underwriter, FIN
Telefonnummer: +358 18 29 757
Mobilnummer: +358 20 525 2757
Leo Granholm SV

Leo Granholm

Junior Underwriter
Telefonnummer: +358 18 29688
Mobilnummer: +358 457 343 3033
elly_SV

Elly Sörensen

Junior Underwriter
Mobilnummer: +46 (0) 73 774 411 04