Hoppa till huvudinnehåll
Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.
Towing boats in the harbor of Hamburg_shutterstock_1562614105

P&I försäkring

Vår P&I-försäkring erbjuder skydd för fartyg upp till 10.000 bruttoton, med en limit på 500 MEUR. Alandias P&I-produkt är avsedd för bland andra bogserbåtar, pråmar, bulkfartyg och mindre passagerarfartyg.

Försäkringen erbjuder dig tryggheten av en på förhand bestämd, fast premie för försäkringsperioden, utan vare sig supplementary calls eller release calls om du väljer att byta försäkringsgivare.

Parallellt med vår P&I-produkt erbjuder vi även en högklassig Rättsskyddsförsäkring (Defence) och P&I-försäkring för befraktare. Utöver dessa kan vi även erbjuda försäkringar för specialistoperationer.

För mer information om vilka specifika ansvar vår försäkring täcker ber vi dig ta kontakt med någon av våra kunniga experter.

 

Vad täcker försäkringen?

P&I-försäkringen täcker inte redarens fulla ansvar utan omfattar i villkor eller i försäkringsavtal särskilt angivna och avtalade ansvarsområden, vilket gör försäkringen flexibel och möjliggör att utforma försäkringsskyddet utifrån redarens specifika behov.

Redarens ansvar i samband med personskada, dödsfall, förlust av personlig egendom och skada på eller förlust av resgods för besättning, passagerare, andra personer ombord på fartyget samt övriga personer i anslutning till fartyget.

Redarens ansvar till följd av skada på eller förlust av last transporterad ombord.

Redarens ansvar till följd av utsläpp av olja eller annan substans, saneringskostnader i samband med utsläpp och kostnader för att förhindra utsläpp.

Redarens ansvar för förlust av eller skada på egendom som inte tillhör försäkringstagaren.

Redarens ansvar till följd av sammanstötning med annat fartyg eller annat fast eller flytande föremål som inte omfattas av kaskoförsäkringen. P&I-försäkringen kompletterar fartygets kaskoförsäkring genom att omfatta redarens ansvar till följd av sammanstötning som överstiger kaskoförsäkringsvärdet.

Redarens ansvar för bärgning, bortskaffande, förstörande eller utmärkande av vrak, dess last eller utrustning.

För en mer detaljerad beskrivning av försäkringens omfattning hänvisas till aktuella försäkrings­villkor som finns att läsa under villkor och publikationer nedan.

Vår P&I-försäkring erbjuder, förutom att omfatta redarens ansvar vid ett flertal situationer, även en möjlighet för redaren att få rådgivning och hjälp i samband med haveri, skador och i diverse övriga beslutsituationer där redaren är osäker på om denne är ansvarig eller inte. Vi ger redaren möjlighet att i skade­förebyggande syfte få råd och hjälp med exempelvis förhandling och besiktning.

Kontakta vår expertis