Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.
daycruiser in front of a ferry

Alandia i korthet

Som marina försäkringsexperter är vårt jobb att skapa mervärde åt våra kunder genom att hantera risk, skydda värde och skapa möjligheter.

Om Alandia

Vi gör skillnad

På Alandia är vårt uppdrag att skapa mervärde åt våra kunder genom att hantera risk, skydda värde och skapa möjligheter. Vi är ett försäkringsbolag med fokus på marin-, transport- och båtförsäkringar med över 80 års erfarenhet. Vi erbjuder förstklassig marinförsäkringskompetens och skadereglering genom att skapa långsiktiga relationer på ett engagerat och ansvarsfullt sätt. 

Med huvudkontor i Mariehamn och kontor i Helsingfors och Stockholm har Alandia idag cirka 120 anställda. 

År 2019 var det totala försäkrade värdet för Kasko 11,9 miljarder euro. Alandia är ett publikt aktiebolag med en rating A-. 

sällskap som seglar
VISION OCH STRATEGI

Entreprenörer i marinförsäkring

Vår vision är att vara den överlägset bästa marinförsäkringsentreprenören. Som marina experter tar vi oss tid att helhetsmässigt förstå våra kunders risker. Dessutom vill vi vara snabbare än våra konkurrenter att utveckla nya tjänster. Vårt främsta mål är ändå att minimera risken att en olycka överhuvudtaget inträffar. I vår strategi har vi definierarat fyra hörnstenar, vårt spelfält och vår konkurrensfördel.

b_56I2960
MARKNADER

MED HJÄRTAT I NORDEN

Alandias marknader för segmenten marin och transport är Europa med Norden som kärna. Marknaden för segmentet båtförsäkring är Norden. 

Alandia innehar en god konkurrensposition på sina marknader. Alandias beprövade expertis på de finska och svenska marinförsäkringsmarknaderna, där Alandia har ett starkt rykte, styrker Alandias konkurrensläge. Kasko är Alandias kärnaffärsområde med sin ledande position inom segmentet små och medelstora fartyg i både Finland och Sverige, som stöds av en sund position inom båtförsäkring. Lokal närvaro, skadeförebyggande och skadereglering är Alandias viktigaste drivkrafter bakom vår tillväxt inom dessa två affärsområden. 

Läs mer bland våra publikationer nedan

cargo ship
LÄGE

VI FINNS NÄRA DIG

Vi verkar i Finland, Sverige och på Åland och betjänar tusentals kunder. Med huvudkontor på Åland har vi fyra kontor i Göteborg, Helsingfors, Mariehamn och Stockholm, liksom ett världsomspännande nätverk av auktoriserade korrespondenter och en jourtelefon som betjänar våra kunder dygnet runt vid olyckor. 

Läs mer om vår jourtelefon (på engelska) -> 

B_56I0624

Läs mer i våra publikationer