Hoppa till huvudinnehåll
Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.
Water surface
ICONS-BOATS_WHITE

Hållbarhet

Alandia är ansluten till FN:s principer för hållbar försäkring (PSI), ett globalt ramverk för hållbarhet som har lett till det mest omfattande samarbetsinitiativet mellan FN och den globala försäkringsindustrin.

Principernas struktur bygger på försäkringsbolagens inflytande, som beaktar miljö-, samhälle/social- och bolagsstyrning (ESG) i företagets strategi och riskhantering samt försäkrings- och investeringsverksamhet. Som undertecknare förbinder sig bolaget att arbeta tillsammans med kunder, affärspartners, regeringar, tillsynsmyndigheter och andra viktiga intressenter för att främja omfattande åtgärder inom hållbarhet. Principerna främjar också transparens om hur ett företag hanterar ESG -frågor.

Princip 1

I vårt beslutsfattande kommer vi inkludera miljö-, sociala och ledningsmässiga frågor som är relevanta för vår försäkringsverksamhet.

Princip 2

Vi ska samarbeta med våra kunder och affärspartners för att öka medvetenheten om frågor som rör miljö, samhälle och styrning för att hantera risker och utveckla lösningar.

Princip 3

Vi kommer att samarbeta med regeringar, tillsynsmyndigheter och andra viktiga intressenter för att främja omfattande insatser i samhället kring frågor som rör miljö, samhälle och styrning.

Princip 4

Vi ska visa ansvar och öppenhet genom att regelbundet offentliggöra våra framsteg vid genomförandet av principerna.

Utvalda globala mål som är viktiga för Alandias verksamhet:

MÅL 8:

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

 

MÅL 12:

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

 

MÅL 13: 

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

 

MÅL 14:

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.

 

MÅL 17:

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Rapporter

2021

Våren 2021 anslöt sig Alandia till FN:s principer för hållbar försäkring (PSI) som det andra finska försäkringsbolaget. Denna rapport ger information om det arbete som utförts 2021-2022 baserat på de fyra principerna.

Under året har ledningsgruppen analyserat och bedömt Alandias ESG-riskaptit och valde ut och prioriterade de av FN:s hållbarhetsmål som är relevanta för Alandias verksamhet under två workshops. Vidare beslutade ledningsgruppen att en väsentlighetsanalys av de identifierade ESG-frågorna kommer att utarbetas under tre workshops i februari-mars 2022 tillsammans med en extern ESG-expert.

Efter väsentlighetsanalysen beslutade ledningsgruppen att arbetet ska fortsätta genom att integrera ESG i den nya strategin, som förbereddes för våren 2022 och att mätbara mål och nyckeltal för hållbarhet bör följas upp som en del av strategiuppföljningsprocessen.

2022

Under andra halvåret 2021 och början av 2022 fortsatte ledningsgruppen att arbeta med ESG baserat på tidigare workshops och samlade en omfattande lista över ESG-ämnen som är relevanta för Alandia, samt en bred lista över potentiella relevanta SDG: er, som låg till grund för den väsentlighetsbedömning som genomfördes med en extern ESG-konsult (Mikael Nikala, Mitopro Oy) under februari-mars samma år.

Nyheter

Father with son sitting on the sea pier

Alandia ansluter sig till FN:s principer för hållbar försäkring (PSI)

Läs mer