Siirry pääsisältöön
Alandia.com ei tue Internet Exploreria, ystävällisesti vaihda toiseen selaimeen.
Water surface
ICONS-BOATS_WHITE

Vastuullisuus

Alandia on allekirjoittanut YK:n kestävän vakuutuksen periaatteet (PSI). PSI on globaali vastuullisuuden viitekehys, joka on merkittävin yhteistyöaloite YK:n ja maailmanlaajuisen vakuutusalan välillä.

Periaatteiden rakenne perustuu vakuutusyhtiön vaikutusalueisiin, käsittäen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotapoja (ESG) – jotka tunnetaan myös nimellä vastuullisuuskysymykset – yhtiön strategiassa ja ydinriskien hallinnassa, ja vakuutus- sekä sijoitustoiminnassa. Allekirjoittamalla periaatteet yhtiö sitoutuu työskentelemään yhdessä asiakkaidensa, liikekumppaneidensa, hallitusten, sääntelyviranomaisten ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa edistääkseen laajaa toimintaa vastuullisuuden ympärillä. Periaatteet edistävät myös vastuullisuutta ja avoimuutta siitä, miten yritys hoitaa ESG -kysymyksiä.

Periaate 1

Päätöksenteossamme otamme huomioon ympäristö-, sosiaaliset ja hallinnolliset kysymykset, jotka ovat relevantteja vakuutustoimintamme kannalta

Periaate 2

Teemme yhteistyötä asiakkaidemme ja liikekumppaneidemme kanssa lisätäksemme tietoisuutta ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvistä kysymyksistä, riskien hallitsemiseksi ja ratkaisujen kehittämiseksi.

Periaate 3

Teemme yhteistyötä hallitusten, sääntelyviranomaisten ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa edistääksemme laajamittaista toimintaa ympäristö-, sosiaalisten ja hallinnollisten kysymysten parissa yhteiskunnassa.

Periaate 4

Osoitamme vastuullisuutta ja avoimuutta julkaisemalla säännöllisesti edistymisemme periaatteiden toteuttamisessa.

Valitut tavoitteet, jotka ovat tärkeitä alandian toiminnan kannalta:

Tavoite 8:

Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja..

 

Tavoite 12:

Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

 

Tavoite 13: 

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

 

Tavoite 14:

Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.

 

Tavoite 17:

Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Raportti

2021

Keväällä 2021 Alandia liittyi Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän vakuuttamisen periaatteisiin (PSI) toisena suomalaisena vakuutusyhtiönä. Tämä raportti tarjoaa tietoa vuosien 2021–2022 aikana tehdystä työstä, joka perustuu näihin neljään periaatteeseen.
Vuoden aikana johtoryhmä analysoi ja arvioi Alandian ESG-riskinottohalukkuutta kahdessa työpajassa ja valitsi sekä asetti prioriteetit niille YK:n kestävän kehityksen tavoitteille, jotka ovat merkityksellisiä Alandian liiketoiminnalle. Lisäksi johtoryhmä päätti, että tunnistettujen ESG-kysymysten olennaisuusanalyysi laaditaan kolmessa työpajassa helmikuusta maaliskuuhun 2022 yhdessä ulkopuolisen ESG-asiantuntijan kanssa.
Olennaisuusanalyysin jälkeen johtoryhmä päätti jatkaa työtä sisällyttämällä ESG:n uuteen strategiaan, joka valmisteltiin keväälle 2022, ja että kestävyyden mittaavia tavoitteita ja avainmittareita tulisi seurata osana strategian seurantaprosessia.

Uutisia

Father with son sitting on the sea pier

Alandia liittyy YK:n kestävän vakuutuksen periaatteisiin (PSI)

Lue lisää