Alandia.com ei tue Internet Exploreria, ystävällisesti vaihda toiseen selaimeen.
Towing boats in the harbor of Hamburg_shutterstock_1562614105

P&I-vakuutus

Alandian P&I-vakuutus tarjoaa turvaa enintään 10 000 bruttotonnin aluksille, aina 500 miljoonaan euroon asti. P&I-vakuutuksemme soveltuu esimerkiksi hinaajille, proomuille, irtolastialuksille ja pienemmille matkustaja-aluksille.

P&I-vakuutuksemme tarjoaa vakuutusturvan kiinteällä vakuutusmaksulla. Maksu määritellään ennalta kullekin vakuutuskaudelle, emmekä peri supplementary calls – tai release calls maksuja, mikäli päätätte vaihtaa vakuutuksenantajaa.

P&I-tuotteemme vakuutusturvaa voi täydentää oikeusturvavakuutuksella (Defence) ja rahtaajan vastuuvakuutuksella. Tarjoamme myös erityistoimintaan soveltuvia lisävakuutuksia.

Jos kaipaatte lisätietoja P&I-vakuutuksemme kattavuudesta, voitte olla yhteydessä osaaviin asiakasneuvojiimme.

Mitä vakuutus kattaa

P&I-vakuutus kattaa ehdoissa tai vakuutussopimuksessa erityisesti määritetyt ja sovitut vastuualueet, mikä tekee vakuutuksesta joustavan ja antaa mahdollisuuden muotoilla vakuutussuojan varustajan omiin tarpeisiin sopivaksi.

P&I-vakuutus kattaa mm aluksen miehistölle ja matkustajille aiheutetun henkilövahingon ja kuolemantapauksen sekä miehistön että matkustajien omaisuuden ja matkatavaroiden vahingoittumisen ja katoamisen.

Varustajan vastuu laivaan lastatun lastin vahingoittumisesta tai menetyksestä.

Laivanvarustajan vastuu öljyvuodosta tai muista ympäristöpäästöistä, puhdistuskustannuksista ja päästöjen rajoittamisen kustannuksista.

Laivanvarustajan vastuu muun kuin vakuutuksenottajan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta.

Laivanvarustajan vastuu yhteentörmäyksestä toiseen alukseen tai toiseen kiinteään tai kelluvaan esineeseen tapauksissa, jotka eivät ole aluksen kaskovakuutuksen katteessa. P&I-vakuutus täydentää aluksen kaskovakuutusta sisältämällä varustajan yhteentörmäysvastuun, joka ylittää kaskovakuutuksen arvon.

Varustajan vastuu hylyn, aluksesta peräisin olevan laitteiston tai lastin pelastamisesta, poisviennistä, hävittämisestä tai merkitsemisestä. Tarkemmin vakuutuksen sisällöstä vakuutusehdoista, jotka löytyvät kotisivujemme kirjastosta.

P&I-vakuutuskatteen lisäksi, tarjoamme asiakkaillemme neuvontaa ja apua vahinkotilanteissa. Autamme laivanvarustajaa järjestämällä vahinkotarkastajan tarkastamaan lastivahinkoja sekä käymällä korvausneuvotteluja varustajan puolesta, parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Ota yhteyttä

bbw0J4A2011

Mikael Björklund

Product Manager, P&I
Puhelinnumero: +358 20 52 52 789
Matkapuhelinnumero: +358 40 544 19 49
sami_turpeinen

Sami Turpeinen

Senior Underwriter, FIN, INT
Puhelinnumero: +358 18 29 694
Matkapuhelinnumero: +358 40 575 5150
Laura Kuvaja_originalbild

Laura Kuvaja

Underwriter, FIN
Puhelinnumero: +358 18 29 757
Matkapuhelinnumero: +358 20 525 2757