Hoppa till huvudinnehåll
Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Tillgänglighetsutlåtande

Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. För de aktörer som utför myndighetsutövning ska webbplatser vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem.

Fullgörande status

Webbplatsen uppfyller alla kritiska tillgänglighetskriterier. Webbplatsen ska uppfylla tillgänglighetskriterierna WCAG 2.1 på nivå AA senast den 31 december 2024. För närvarande uppfyller webbplatsen i tillfredställande grad tillgänglighetskraven.

Alandia har låtit göra en utvärdering av webbplatsens tillgänglighet och arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten.

Icke tillgänglig innehåll

Det finns vissa brister i tillgängligheten på webbplatsen som inte är i enlighet med lag om tillhandahållande av digitala tjänster.

1. Dokument (pdf)

Alla dokument på webbplatsen är inte tillgängliga för tillfället. I en del dokument finns tillgänglighetsbrister gällande tabeller. Vi har som mål att åtgärda detta så fort som möjligt. Ifall du upptäcker en brist, vänligen kontakta oss.

Beredning av detta tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har uppdaterats den 8 mars 2024 och gäller tillsvidare.

Respons och kontaktuppgifter

Alandia tar gärna emot kommentarer och förbättringsförslag som gäller webbplatsens tillgänglighet.  Du kan ge respons via och be om information på accessibility@alandia.com

Uppföljningsförfarande

Får du inte information du begärde eller inte fått tillfredsställande svar inom två veckor, kan du meddela om detta till Regionalförvaltningsverket i Södra Finland, myndigheten som övervakar tillgänglighet https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/sv/ eller via e-post till webbtillganglighet@rfv.fi.