Hoppa till huvudinnehåll
Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Resultatrapport för Alandia 2019

familj på sjön

Alandia pressmeddelande 6.3.2020

Alandias tillväxtstrategi medförde en ökning på 19 % i premieinkomst år 2019

Året 2019 var Alandias första år sedan 1960-talet som renodlat sjöförsäkringsbolag. Bolagets premietillväxt inom alla försäkringsgrenar har varit fortsatt god och tillväxt har skett av nya kunder inom alla produktsegment. Det försäkringstekniska bidraget var dock avsevärt sämre än förväntat. Placeringsverksamhetens resultat å sin sida var klart bättre än förväntat.

Koncernens bokförda resultat uppgår till 3,1 (21,6) miljoner € och den totala premieinkomsten uppgår till 80,5 (69,1) miljoner €. Skadeprocent för skadeförsäkringsverksamheten uppgår till 98 (83) %. Bidraget från livförsäkringens riskförsäkringar uppgår till 1,8 (4,6) miljoner €.

Substansvärdet ökade med 3,0 (-16,7) miljoner € och uppgick per den 31 december till 152,7 (149,7) miljoner €. Beaktat under året utbetalda dividender är avkastningen på substansvärdet 3,3 (-2,9) %. Koncernens omsättning år 2019 var 99,9 miljoner euro.

”Det negativa försäkringstekniska resultatet beror på ett ovanligt skaderikt år i branschen som även drabbat Alandia. Det är främst en ovanligt hög frekvens av mellanstora skador som bidrar till det svaga utfallet. Ett branschspecifikt problem har även varit stölder av båtmotorer i Sverige, vilket också drabbat Alandia. Det finns ytterligare ett behov att arbeta mer med skadeförebyggande verksamhet för att hjälpa kunderna att minska dessa skadekostnader”, säger Alandias VD Tony Karlström.

Liv-Alandias resultat är på en god nivå och både riskförsäkringar och ränterörelsen bidrar positivt. Ränterörelsens resultat har gynnats av en positiv avkastning inom placeringsverksamheten. Liv-Alandia upphörde med nyförsäljning av försäkringar den 1 januari 2019 och skrev i slutet av året under ett avtal med Aktia gällande överföring av försäkringsbeståndet. Beståndsöverföringen kommer ske under våren 2020.

Läs hela Resultatrapport för 2019 här.

 

Mer information:

Tony Karlström
VD, Alandia
+358 40 509 4874
tony.karlstrom@alandia.com

 

Alandia är ett försäkringsbolag fokuserat på marin-, transport och fritidsbåtsförsäkringar. Med över 80 års erfarenhet erbjuder Alandia de bästa sjöförsäkringslösningarna och skadeservicen till sina kunder på ett engagerat och ansvarsfullt sätt. Med huvudkontoret på Åland och kontor i Helsingfors, Stockholm och Göteborg sysselsätter Alandia ca 115 experter. www.alandia.com