Hoppa till huvudinnehåll
Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Transportskada?

Här kan du anmäla din skada snabbt och smidigt!

Transportförsäkring – vad göra vid skada?

Som expert på transportförsäkringar erbjuder Alandia alltid sina kunder det bästa möjliga transportförsäkringsskyddet i alla situationer. 

Personlig service och snabb skadereglering är en självklarhet för oss.

Godsmottagning 

  • Undersök godset och emballaget vid leverans och kontrollera kvantiteten mot frakthandlingen.
  • Notera synliga skador och förluster på frakthandlingen.
  • Obs! Lämna aldrig ren kvittens vid synliga skador/förluster.
  • Undersök godset omedelbart efter mottagning för att upptäcka icke synliga skador/förluster.
  • När gods anländer i container, undersök omedelbart containern och dess plombering.  

Reklamera 

Kvittera inte ut godset vid skada eller förlust utan att göra en anmärkning till chauffören. Det kan göras antingen elektroniskt eller på fraktsedeln. Oavsett om skadan/förlusten upptäcks vid leveransen eller vid senare tillfälle, skriv omgående till transportören och håll denne ansvarig. Underrätta försäkringsbolaget.  

Underrätta försäkringsbolaget 

Rapportera omgående skador/förluster till: 

Sverige:
Alandia Försäkring
Tel. +46 8 505 884 89
transportclaims@alandia.com

Finland:
Alandia Försäkring
c/o Wesmans AS
Bölegatan 2
00240 Helsingfors
Finland
Tel +358 20 730 9890
cargoclaims@alandia.com

Akut skada 

Om det har inträffat en akut skada som du behöver hjälp med kan du ringa vår skadejour på telefon:
Sverige: +46 8 505 884 89

Finland: +358 40 7085 300

Begränsa skadan 

Vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa skadans omfattning på bästa möjliga sätt. Spara emballage och sigill.  

Anmäl till polisen 

Om godset har utsatts för brand, stöld eller annan brottslig gärning ska detta anmälas till polisen.  

Skadeanmälan 

Fyll i formuläret direkt på hemsidan:

Alternativt skicka skadeanmälan till:

Sverige:
Alandia Försäkring  Abp
Vendevägen 85 B 6 tr 182 91 Danderyd 

Finland:
Alandia Försäkring Abp,
Ålandsvägen 31, PL 121, 22 100 Mariehamn

Vi är redo att hjälpa

Skadeservice

wesmans_logo

Wesmans AS

Claims Finland and Baltic countries
Telefonnummer: +358 20 730 9890
Lars Laitinen, Alandia

Lars Laitinen

Senior Claims Executive / Teamleader, Sweden
Telefonnummer: +46 8 505 884 89
Mobilnummer: +46 70 369 60 64
jenny_hellzon

Jenny Hellzon

Claims Handler, Sweden
Telefonnummer: +46 8 505 88 487
Mobilnummer: +46 73 032 30 33