Hoppa till huvudinnehåll
Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Leverantörsinformation

Vi har elektronisk fakturahantering och vill därför ge följande information till våra leverantörer:

Fakturering

Juridisk enhet
(som tex Alandia Försäkring Abp)

Referenskod och referensnamn

På fakturan ska alltid beställarens referenskod finnas. Endast referenskoden ska anges under ”Er referens”, ingen annan information. Om det på fakturan inte finns fältet ”Er referens” kan referenskoden anges i adressfältet. Referenskoden består av 3 siffror som ska anges i en följd, d.v.s. utan mellanslag. Referensnamn ska stå i annat referensfält eller i fakturatexten.

E-faktura

Alandia Försäkring Abp e-fakturaadress för leverantörsfakturor
E-fakturaadress/OVT: 003701450652
Service ID: 003723327487
Operatör: Apix Messaging Oy

PDF-faktura

Fakturan kan även skickas i pdf-format till följande e-mailadress:

Faktureringsadress

Alandia Försäkring Abp
PB 121
AX- 22101 Mariehamn

Övrigt

För att det elektroniska faktureringssystemet ska fungera effektivt behöver följande information finnas med på fakturan:

  • Korrekt juridisk enhet och faktureringsadress
  • Referenskod
  • Referensnamn
  • Leverantörens fullständiga namn och adress
  • Företags-/organisationsnummer samt momsnummer
  • Leverantörens bankkontonummer/IBAN och BIC/SWIFT (för svenska leverantörer Plusgiro- eller Bankgiro nummer)
  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum och betalningsvillkor
  • Valuta
  • Totalt fakturabelopp
  • Totalt momsbelopp samt momssats
  • Uppgift om F-skattsedel
  • Varans/tjänstens benämning och pris

 

Alandia Försäkring Abp

FO-nr 0145065-2
Org.nr. 502049-4224

 


 

Moms – Den åländska särställningen

Enligt fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen hör landskapet Åland varken till den europeiska gemenskapens mervärdesskatte- eller accisområde, därför har vi inget momsnummer (VAT).  Landskapet hör dock som en del av Finland till gemenskapens tullområde och tullunion.

Mellan landskapet Åland och det övriga Finland och mellan landskapet och de övriga medlemsstaterna inom EU finns en skattegräns, vilket betyder att på försäljningar och transporter av varor mellan EU:s skatteområde och landskapet Åland tillämpas export- och importbestämmelserna om handel med tredje länder. Också import som görs av privatpersoner eller andra icke skattskyldiga personer från Åland till det övriga Finland och tvärtom är huvudsakligen skattepliktiga.

Mer information om moms på Åland