Siirry pääsisältöön
Alandia.com ei tue Internet Exploreria, ystävällisesti vaihda toiseen selaimeen.

Tiedoksi laskuttajille

Koska käytämme sähköistä laskunkäsittelyä pyydämme että huomioitte laskuttaessanne seuraavaa:

Lasku

Laskun vastaanottaja (esim. Försäkringsaktiebolaget Alandia)

Ostajan viite ja nimi

Laskulla tulee aina olla ostajan viite. Sarakkeessa ”Viitteenne” tulee olla ainoastaan kolmenumeroinen ostajan viite, viitekoodi, ei muuta tietoa. Jos laskussa ei ole saraketta ”Viitteenne”, voi viitekoodi olla osoitekentässä. Ostajan nimi voi olla muussa sarakkeessa tai laskutekstissä.

E-lasku

Alandia Försäkring Abp e-laskuosoite toimittajien laskuille
E-laskuosoite/OVT: 003701450652
Service ID: 003723327487
Operaattori: Apix Messaging Oy

PDF-lasku

Laskun voi myös lähettää pdf-muodossa sähköpostiosoitteeseen:

Laskutusosoite

PL 121
22101 Mariehamn

Muuta huomioitavaa

Jotta sähköinen laskunkäsittely toimisi tehokkaasti pitää laskulta löytyä seuraavat tiedot:

 • Laskun vastaanottaja ja laskutusosoite
 • Ostajan viitekoodi
 • Ostajan viitenimi
 • Laskuttajan täydellinen nimi ja osoite
 • Y-tunnus ja alv-numero
 • Laskuttajan tilinumero IBAN-muodossa sekä SWIFT-koodi
 • Laskunumero
 • Laskutuspäivä
 • Eräpäivä ja maksuehdot
 • Valuutta
 • Laskun kokonaissumma
 • Laskun alv-summa ja alv-verokanta
 • Ostajan Y-tunnus
 • Tavaran/palvelun erittely ja hinta

Alandia Försäkring Abp

Y-tunnus 0145065-2


Arvonlisävero – Ahvenanmaan erityisasema

Suomen liittyessä EU:hun v. 1995 Ahvenanmaalle neuvoteltiin erityisasema sen itsehallinnon ja elinkeinoelämän turvaamiseksi. Erityisasema koskee mm. verotusta: liittymissopimuksessa Ahvenanmaa jätettiin EU:n arvonlisävero- ja valmisteverodirektiivien ulkopuolelle. Maakunta kuuluu siis EU:n tullialueeseen ja tulliunioniin, mutta ei sen veroalueeseen. Tämä mahdollisti esimerkiksi Ahvenanmaan ja toisen EU-maan välisen verovapaan myynnin jatkumisen lautoilla.

Verovapaa myynti jäsenvaltioiden välillä lakkasi v. 1999, mutta maakunnan erityisasema mahdollisti verovapaan matkustajamyynnin jatkamisen kansainvälisessä liikenteessä olevilla vesi- ja ilma-aluksilla. Myynti matkustajille matkan aikana Suomen ja jonkin muun valtion välillä liikennöivällä vesi- tai ilma-aluksella, joka pysähtyy myös Ahvenanmaalla sekä pelkästään Ahvenanmaan ja Suomen välillä liikennöivällä ilma-aluksella, on verotonta siten kuin laissa Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön (1266/1996, jäljempänä Ahvenanmaan erityislaki) säädetään.

Veroraja Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välillä ja maakunnan ja muiden EU:n jäsenvaltioiden välillä merkitsee myös sitä, että EU:n veroalueen ja Ahvenanmaan maakunnan välisiin tavaroiden myynteihin ja siirtoihin sovelletaan kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevia vientisäännöksiä. Tavaroiden tuontiin muualta Suomesta, toisesta jäsenvaltiosta tai yhteisön ulkopuolelta Ahvenanmaan maakuntaan sekä tavaroiden tuontiin Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen sovelletaan tavaran maahantuontia koskevia arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan erityislain säännöksiä. Verorajakaupassa Ahvenanmaan ja muun Suomen välillä voidaan soveltaa yksinkertaistettua menettelyä.

Lisää tietoa Ahvenanmaan arvonlisäverosta