Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Din lagstadgade arbetsolycksfallsförsäkring övergår till LokalTapiola

Vi har sålt våra lagstadgade arbetsolycksfalls-, yrkessjukdoms- och fritidsolycksfallsförsäkringar samt patientförsäkringar och därmed sammanhängande kundrelationer till LokalTapiola. Din försäkring kommer att överföras till LokalTapiola fr.o.m. 1 juli 2022.

Det sker inga förändringar i ditt försäkringsskydd och förändringen kräver inga åtgärder av dig. Vi vill tacka dig för din tid som vår kund!