Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Olycksfall under fritiden

Anvisningar för den skadade

  • Anmäl händelsen till din förman eller arbetsgivare och fyll i en anmälan om olycksfall så fort som möjligt.

Anvisningar för arbetsgivaren

  • Uppmana arbetstagaren att göra en anmälan om olycksfall så fort som möjligt.
  • Anmälan sänds till försäkringsbolaget som på så sätt får kännedom om händelsen och kan inleda handläggningen av ärendet.
  • Vid fritidsolycksfall har man rätt till ersättning enligt sjukförsäkringslagen. Ersättning bör därför först sökas från FPA.

På sjukvårdsersättning som betalas baserat på en fritidsförsäkring görs ett avdrag för ersättning som den skadade får för samma skadefall med stöd av sjukförsäkringslagen.

På en dagpenning som betalas baserat på en fritidsförsäkring görs ett kalkylerat avdrag för den tid som den skadade har rätt att få dagpenning enligt sjukförsäkringslagen för samma skadefall.

Ansök om ersättning från Folkpensionsanstalten här

Anmäl skada till Alandia: