Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Olycksfallsförsäkring för fritid och tilläggsförsäkring för fritid

Många olycksfall inträffar på fritiden, och de kan också medföra vårdkostnader och inkomstbortfall.

Arbetsgivaren har möjlighet att komplettera försäkringsskyddet med en fritidsolycksfallsförsäkring för sina anställda. Fritidsolycksfallsförsäkringen kan beviljas som en gruppförsäkring för ett företags hela personal eller för en viss personalgrupp (minst tre personer). Det är även möjligt att teckna en individuell fritidsolycksfallsförsäkring för en enskild person.

I sjöfartsbranschens kollektivavtal finns bestämmelser enligt vilka arbetsgivaren är skyldig att teckna en fritidsolycksfallsförsäkring för sina fartygsanställda. Detta försäkringsskydd ska enligt kollektivavtalsbestämmelserna även kompletteras med en tilläggsförsäkring för fartygspersonals fritid, som täcker kroppsskador vilka orsakats genom avsiktlig handling av annan person, d.v.s. misshandel.