Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Arbetstagarnas grupplivförsäkring

Arbetstagarnas grupplivförsäkring är en livförsäkring som bekostas av arbetsgivaren.

Kollektivavtalen i de flesta branscher ålägger arbetsgivaren att teckna försäkringen för sina anställda. Försäkringspremierna debiteras i samband med den lagstadgade olycksfallsförsäkringen och betalas vidare till grupplivförsäkringspoolen.

Med stöd av denna försäkring kan en försäkringssumma utbetalas då en arbetstagare avlider om han eller hon efterlämnar i försäkringsvillkoren avsedda förmånstagare. Dödsfallsersättningens förmånstagare är den avlidnes make/maka, barn under 18 år samt barn i åldern 18–25 år som studerar. Ersättningsbeloppets storlek påverkas av den avlidne personens ålder, om det finns ersättningsberättigade barn och om dödsfallet orsakades av ett olycksfall eller inte.

Ersättningarna från grupplivförsäkringen betalas av Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool.