Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.
2500x800_JanKarlsson_200716_DJI_0963-Hi-Res
ICONS-BOATS_WHITE

Försäkringar och premier

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är en del av den anställningsrelaterade sociala tryggheten i Finland. Försäkringen gäller alla arbetstagare i anställningsförhållande samt vissa delägare och bolagsmän som arbetar i företaget.

Arbetsgivaren är skyldig att teckna försäkringen för sina anställda i ett försäkringsbolag enligt eget val.  

Försäkringen ger ett omfattande ekonomiskt skydd för arbetstagaren vid arbetsoförmåga till följd av olycksfall eller yrkessjukdom. Försäkringen ersätter olycksfall och yrkessjukdomar i enlighet med bestämmelserna i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015, förkortas OlyL). 

Försäkringspremierna fastställs utgående från risken för olycksfall och yrkessjukdom i det arbete som försäkras.   

Läs mer:

discussion in engine room

Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ger ett omfattade försäkringsskydd för arbetstagare vid olycksfall och yrkessjukdom.

sailing boat Aerial Drone View JanKarlsson_200707_DJI_0368

Olycksfallsförsäkring för fritid och tilläggsförsäkring för fritid

Många olycksfall inträffar på fritiden, och de kan också medföra vårdkostnader och inkomstbortfall.

Green cargo ship moving in still water of Baltic sea_shutterstock_601335962

Försäkring för arbete utomlands

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen gäller i huvudsak arbete som utförs i Finland eller ombord på finskflaggat fartyg.

seamen onboard

Arbetstagarnas grupplivförsäkring

Arbetstagarnas grupplivförsäkring är en livförsäkring som bekostas av arbetsgivaren.

mooring post_iStock_000022996326Large

Den lagstadgade olycksfalls-försäkringens premier

Grundprincipen för premiesättningen inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är att premierna ska stå i proportion till risken för olycksfall och yrkessjukdomar.