Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Familjepension

Om den skadade har avlidit till följd av ett skadefall som avses i denna lag, betalas familjepension och begravningshjälp efter honom eller henne. Familjepension betalas som efterlevandepension och barnpension.

Efterlevandes rätt att få pension

Maken till en skadad har rätt till efterlevandepension. Rätt till efterlevandepension har också en person som den skadade vid sin bortgång utan att ha ingått äktenskap fortgående levde tillsammans med i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden och som den skadade har eller hade haft ett gemensamt barn med eller som den skadade har ett avtal om inbördes underhåll med och avtalet har styrkts av notarius publicus.

Rätten till efterlevandepension upphör när den som har rätt att få efterlevandepension ingår äktenskap eller utan att ingå äktenskap börjar leva fortgående i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden tillsammans med en annan person.

 

Barns rätt att få pension

Ett barn till en skadad har rätt till barnpension om det inte har fyllt 18 år vid den skadades död. Också ett sådant barn till den skadade som har fyllt 18 år och som studerar på heltid har rätt till barnpension, dock högst tills han eller hon fyller 25 år.

 

Familjepensionens belopp

Familjepensionens maximibelopp är 70 % av den skadades årsarbetsinkomst.

 

Efterlevandepensionens belopp

Efterlevandepensionens maximibelopp av den skadades årsarbetsinkomst är:

  • 40 % om det inte finns personer som har rätt att få barnpension,
  • 35 % om en person med rätt att få också barnpension är förmånstagare,
  • 30 % om två personer med rätt att få också barnpension är förmånstagare,
  • 20 % om tre personer med rätt att få också barnpension är förmånstagare, och
  • 15 % om fyra eller fler personer med rätt att få också barnpension är förmånstagare.

De arbets- och pensionsinkomster som en person med rätt att få efterlevandepension har beaktats, när storleken på efterlevandepensionen bestäms.

 

Barnpensionens belopp

Barnpensionens sammanlagda belopp av den skadades årsarbetsinkomst är:

  • 25 % om en person har rätt att få barnpension,
  • 40 % om två personer har rätt att få barnpension,
  • 50 % om tre personer har rätt att få barnpension, och
  • 55 % om fyra eller fler personer har rätt att få barnpension.

Det sammanlagda beloppet av barnpensionen fördelas jämnt mellan de barn som har rätt att få pension.

Familjepension till följd av fritidsolycksfall samordnas alltid med till följd av samma dödsfall beviljad familjepension enligt annan lagstadgad försäkring.

Familjepensionen är skattepliktig inkomst.

 

LÄS MER OM REHABILITERING TILL FÖLJD AV FRITIDSOLYCKSFALL