Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.
b_56I0392
ICONS-BOATS_WHITE

Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ger ett omfattade försäkringsskydd för arbetstagare vid olycksfall och yrkessjukdom.

Alandia är Finlands enda sjöförsäkringsbolag, och vi är specialister på sjöfartens risker. Därför erbjuder vi den lagstadgade olycksfallsförsäkringen främst till rederier och för annan sjöfartsanknuten verksamhet. Vi försäkrar besättningar på finsk- eller åländskflaggade frakt- och passagerarfartyg samt rederiers landpersonal.

Hos oss får kunder och försäkrade snabb och personlig service kombinerad med en för försäkringsbranschen unik kompetens gällande sjöfart och arbete till sjöss. Med Alandias gedigna utbud av sjöförsäkringsprodukter kan vi erbjuda redaren ett omfattande försäkringsskydd.

 

Ferry and horizon JanKarlsson_200716_DJI_0963

Försäkringar och premier

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ersätter olycksfall och yrkessjukdomar i enlighet med bestämmelserna i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015, förkortas OlyL). 

b_56I0239

Ersättningar

Försäkringen täcker inkomstbortfall/sjukvård för att behandla en skada orsakad av en arbetsolycka eller som skett under resan mellan arbetsplatsen och hemmet.

b_56I0420

Åtgärder vid olycksfall

Då du anmält skadan kommer vi att hantera ärendet så snart vi kan. Du kan rapportera skadan med hjälp av vårt webbformulär.

b_56I3272

Lagstiftning

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen och dess verkställighet regleras av lagar, förordningar samt regeringens propositioner som finns i Finlex-databanken.

mooring post_iStock_000022996326Large

Försäkringsvillkor

Samtliga gällande försäkringsvillkor samlade.

Automatic lighthouse on a small island in the archipelago of the Aland Islands, Finland shutterstock_102434890

Formulär och blanketter

Här hittar du våra elektroniska anmälningsformulär eller blanketter.

b_56I2586

Kontakta oss

Vi finns här för dig!

Skadeförebyggande

Alandias bidrag för en tryggare och säkrare arbetsplats

Skriv en fritt formulerad ansökan i vilken den person som ansvarar för projektet eller anskaffningen anges som kontaktperson. Beskriv projektet, uppge tidtabellen och en kostnadsuppskattning av ändamålet för vilket bidraget kommer att användas.

Bidraget beviljas två gånger per år.

Skicka ansökan till olycksfall@alandia.com eller till Alandia Försäkring Abp, lagstadgad olycksfallsförsäkring, Pb 121, 22101 Mariehamn.

Läs mer om hur olycksfall i förebyggande syfte kan minskas på ”Loss prevention Alandia”

b_56I0160