Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia har ändrat namn till Alandia KonsolideringAb och fusioneras med moderbolaget Alandia Försäkring Abp

Alandia Office building in Mariehamn

Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia överlät hela försäkringsbeståndet med livförsäkringar till Aktia Livförsäkring Ab 31.5.2020. Som en följd av detta återkallade Liv-Alandia sitt tillstånd att verka som försäkringsbolag. Bolagets namn ändrades 11.11.2020 till Alandia KonsolideringAb och den kvarvarande verksamheten består endast i att förvalta bolagets tillgångar.

För att skapa en enklare bolagsstruktur och för att eliminera överlappande verksamheter har Alandia Försäkring Abp och dotterbolaget Alandia Konsolidering godkänt en fusion som planeras att verkställas den 31 januari 2020. Vid fusionen övertar Alandia Försäkring Abp samtliga av Alandia Konsolidering Ab:s tillgångar, rättigheter och skyldigheter. Finansinspektionen beslöt 10.12.2020 att samtycka till fusionen.

Fusionen är ännu beroende av att Patent-och registerstyrelsen i Finland godkänner fusionenoch registrerar den i handelsregistret.
Fusionen påverkar inte Alandias försäkringar och service. Ändringarna kommer inte heller att påverka våra samarbetspartners och leverantörer. Vi kommer precis som tidigare att arbetaför våra kunders bästa!

Har du frågor är du givetvis varmt välkommen att kontakta oss–vi finns här för dig!

Med vänlig hälsning,

ALANDIA FÖRSÄKRING ABP

Tony Karlström
VD

b_56I2655

Marina Stenfors

Director, Communications

Telefonnummer: +358 18 29740