Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Alandias extra bolagsstämma fastställde ny styrelsesammansättning

alandia_boll

Alandia Försäkring Abp:s extra bolagsstämma hölls 23.7.2021. Mötet valde en ny styrelsesammansättning enligt följande: Stefan Björkman (nyval), Jan Hanses (omval), Eero Holma (omval), Anders Å Karlsson (omval), Kenneth Neovius (omval) och Peter Wiklöf (omval).

Till personliga suppleanter valdes i samma ordning Hanna Bromels (nyval), Mats Engblom (nyval), Håkan Johansson (omval), Laura Langh-Lagerlöf (omval), Björn Blomqvist (omval) och Johnny Lilja (omval).

Styrelsen höll genast efter bolagsstämman ett konstituerande möte där Stefan Björkman valdes till styrelsens ordförande samt Jan Hanses valdes till styrelsens vice ordförande.

Ytterligare information lämnas av:

Tony Karlström
VD
+358 40 509 4874
tony.karlström@alandia.com

 

Alandia är ett försäkringsbolag fokuserat på marin-, transport och fritidsbåtsförsäkringar. Med över 80 års erfarenhet erbjuder Alandia de bästa sjöförsäkringslösningarna och skadeservicen till sina kunder på ett engagerat och ansvarsfullt sätt. Med huvudkontoret på Åland och kontor i Helsingfors, Stockholm och Göteborg sysselsätter Alandia ca 120 experter. alandia.com