Alandia.com ei tue Internet Exploreria, ystävällisesti vaihda toiseen selaimeen.

Yrittäjien vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Itsenäiset yrittäjät tai yhtiöiden osaomistajat, jotka eivät kuulu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin, voidaan vakuuttaa vapaaehtoisella vakuutuksella, mikäli yrittäjällä on yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukainen eläkevakuutus (YEL).

Yrittäjien tapaturmavakuutus on voimassa sekä työ- että vapaa-aikana.

Pakollinen vakuutus koskee työntekijöitä ja työntekijöiksi rinnastettavia henkilöitä:

 • Henkilö, joka tekee ansiotarkoituksessa työtä työsopimuslain, merityösopimuslain tai muiden vastaavien lakien mukaisessa työ- tai virkasuhteessa
 • Johtavassa asemassa oleva henkilö, joka:
  – tekee työtä ja nostaa palkkaa osakeyhtiössä tai muussa yhteisössä
  – omistaa yksin enintään 30 % yhtiön osakkeista tai yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai
  – yhdessä perheenjäseniensä kanssa omistaa enintään 50 % yhtiön osakkeista tai yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ja oma omistus on enintään 30 %
 • Myös työantajan perheenjäsenet ovat lain piirissä, jos he ovat työ- tai virkasuhteessa ja nostavat palkkaa

Henkilöt, jotka jäävät pakollisen vakuutuksen ulkopuolelle:

 • Yksityinen elinkeinonharjoittaja
 • Avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • Osakeyhtiön tai muun yhteisön johtavassa asemassa työskentelevä osaomistaja, jonka oma omistus yhtiön osakkeista tai yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on vähintään 30 %
 • Osakeyhtiön tai muun yhteisön johtavassa asemassa oleva osaomistaja, joka yhdessä perheenjäseniensä kanssa omistaa vähintään 50 % yhtiön osakkeista tai yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä

Lue lisää yrittäjien vapaaehtoisesta tapaturmavakuutuksesta: