Alandia.com ei tue Internet Exploreria, ystävällisesti vaihda toiseen selaimeen.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja vapaa-ajan lisävakuutus

Monet tapaturmat sattuvat vapaa-ajalla, ja myös näistä voi aiheutua sairaanhoitokustannuksia ja ansionmenetystä.

Työnantaja voi halutessaan täydentää työntekijöidensä vakuutusturvaa tapaturmavakuutuslain mukaisilla vapaa-ajan vakuutuksilla. Vapaa-ajan ryhmävakuutuksen voi ottaa yrityksen koko henkilöstölle tai tietylle henkilöryhmälle (vähintään kolme henkilöä). Yksittäiselle henkilölle voi myös ottaa yksilöllisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen.

Merenkulkualan työehtosopimusten mukaan työnantaja on velvollinen ottamaan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen sekä vapaa-ajan lisävakuutuksen laivahenkilöstölle. Laivaväen vapaa-ajan lisävakuutus korvaa ruumiinvamman, jonka toinen henkilö on tahallaan aiheuttanut vakuutetulle, toisin sanoen pahoinpitelyn.