Alandia.com ei tue Internet Exploreria, ystävällisesti vaihda toiseen selaimeen.

Vapaa-ajan tapaturma

Toimintaohje vahingoittuneelle

  • Ilmoita vahingosta esimiehellesi tai työnantajallesi ja täytä tapaturmailmoitus mahdollisimman pian.

Toimintaohje työnantajalle

  • Ohjeista työntekijät täyttämään tapaturmailmoituksen mahdollisimman pian.
  • Ilmoitus lähetetään vakuutusyhtiöön, joka siten saa tiedon tapahtumasta voi aloittaa asian käsittelyn.
  • Vapaa-ajan tapaturma oikeuttaa sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen. Korvausta on siis ensin haettava Kansaneläkelaitokselta

Vapaa-ajan vakuutuksen perusteella maksettavasta sairaanhoitokorvauksesta vähennetään vahingoittuneelle saman vahinkotapahtuman johdosta sairausvakuutuslain nojalla maksettava korvaus.

Vapaa-ajan vakuutuksen perusteella maksettavasta päivärahasta tehdään laskennallinen vähennys ajalta, jolta vahingoittuneella on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa saman vahinkotapahtuman johdosta.

Hae korvausta KELAsta