Alandia.com ei tue Internet Exploreria, ystävällisesti vaihda toiseen selaimeen.

Perhe-eläke

Kun vahingoittunut on kuollut laissa tarkoitetun tapaturman tai ammattitaudin seurauksena, maksetaan hänen jälkeensä perhe-eläkettä. Perhe-eläke maksetaan leskeneläkkeenä ja lapseneläkkeenä.

Lesken oikeus eläkkeeseen

Vahingoittuneen aviopuolisolla on oikeus leskeneläkkeeseen. Leskeneläkkeeseen on oikeus myös sellaisella henkilöllä, jonka kanssa vahingoittunut kuollessaan avioliittoa solmimatta jatkuvasti eli yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa ja jonka kanssa vahingoittuneella on tai on ollut yhteinen lapsi taikka jonka kanssa vahingoittuneella on julkisen notaarin oikeaksi todistama sopimus keskinäisestä elatuksesta.

Oikeus leskeneläkkeeseen päättyy, kun leskeneläkkeeseen oikeutettu solmii avioliiton taikka alkaa avioliittoa solmimatta jatkuvasti elää yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa toisen henkilön kanssa.

 

Lapsen oikeus eläkkeeseen

Lapseneläkkeeseen on oikeus vahingoittuneen lapsella, joka vahingoittuneen kuollessa ei ollut täyttänyt 18 vuotta. Myös sellaisella vahingoittuneen 18 vuotta täyttäneellä lapsella, joka päätoimisesti opiskelee, on oikeus lapseneläkkeeseen, enintään kuitenkin siihen saakka, kun hän täyttää 25 vuotta.

 

Perhe-eläkkeen määrä

Perhe-eläkkeen enimmäismäärä vuodessa on 70 % vahingoittuneen vuosityöansiosta.

 

Leskeneläkkeen määrä

Leskeneläkkeen enimmäismäärä on vahingoittuneen vuosityöansiosta:

  • 40 %, jos lapseneläkkeeseen oikeutettuja ei ole;
  • 35 %, jos edunsaajana on myös yksi lapseneläkkeeseen oikeutettu;
  • 30 %, jos edunsaajina on myös kaksi lapseneläkkeeseen oikeutettua;
  • 20 %, jos edunsaajina on myös kolme lapseneläkkeeseen oikeutettua; sekä
  • 15 %, jos edunsaajina on myös neljä tai sitä useampi lapseneläkkeeseen oikeutettua

Leskeneläkkeeseen oikeutetun työ- tai eläketulo otetaan huomioon leskeneläkkeen suuruutta määrättäessä.

 

Lapseneläkkeen määrä:

Lapseneläkkeen yhteismäärä on vahingoittuneen vuosityöansiosta:

  • 25 %, jos lapseneläkkeeseen oikeutettuja on yksi;
  • 40 %, jos lapseneläkkeeseen oikeutettuja on kaksi;
  • 50 %, jos lapseneläkkeeseen oikeutettuja on kolme; sekä
  • 55 %, jos lapseneläkkeeseen oikeutettuja on neljä tai useampia.

Lapseneläkkeen yhteismäärä jaetaan tasan eläkkeeseen oikeutettujen lasten kesken.

Lapseneläkkeiden yhteismäärä jaetaan tasan eläkkeeseen oikeutettujen lasten kesken. Lapseneläke yhteen sovitetaan sairausvakuutuslain nojalla myönnetyn lapseneläkkeen kanssa.

Tämän lain nojalla myönnetty perhe-eläke vapaa-ajan tapaturman seurauksena sovitetaan myös yhteen saman kuoleman johdosta muiden lakisääteisten vakuutusten perusteella myönnetyn perhe-eläkkeen kanssa.

Perhe-eläke on veronalaista tuloa.

 

Lue lisää: