Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.

Alandia och Blå Mediamentor inleder samarbete för att främja mental hälsa bland sjöfarare

Marine Deck Officer on deck of offshore vessel shutterstock_1573853056

Mental stress är en påtaglig och ständigt växande yrkesrisk som påverkar sjöfarare runtom i världen. Trots att problemet ofta lyfts i sociala medier, på nyheter och maritima forum har situationen inte förbättrats. Därför har Alandia Försäkringar i ett samarbete med Blå Mediamentor tagit fram ett träningspaket som ska främja mental hälsa bland sjöfarare. Blå Mediamentor är ett mentorföretag som är specialiserat i arbetskultur inom sjöfart och som samarbetar kontinuerligt med experter inom psykologi och mental hälsa. 

Mentala hälsoproblem bland dem som arbetar inom den globala sjöfartsindustrin har ökat kontinuerligt under en längre tid och blev ännu vanligare än förut under coronapandemin år 2020. Ändå har mycket inte gjorts för att förbättra situationen.

Sjöfarare arbetar ofta långa pass ombord på fartyg och är separerade från sina nära och kära. Dessutom erbjuder omgivningen ombord på fartygen begränsade möjligheter till vila, fysisk träning och rekreation, aktiviteter som tillsammans stärker mentalt välmående.

Under det senaste året har antalet passagerare inom den globala sjöfarten rasat på grund av pandemin, vilket har lett till att många anställda har blivit avskedade. Detta har skapat en oro angående framtiden och gett upphov till uppgivenhet och ångest bland många professionella sjöfarare. Enligt Johanna Kull, som har en bakgrund inom beteendevetenskap och psykologi och som arbetar som Loss Prevention Executive vid Alandia Försäkringar, har utvecklingen nu nått ett kritiskt skede:

“I en situation där osäkerheten växer och självmordssiffrorna ökar stadigt måste vi hitta de rätta stödmekanismerna för att ändra riktningen. Ingen borde lämnas ensam med dessa problem. Som tur är finns det verktyg för att bygga upp resiliens. Man kan värna om och stärka sin mentala hälsa på många sätt – tillsammans med andra,” säger Johanna Kull.

Viktigt att prata om problemen och minska stigmatisering

Det första steget i arbetet för mental hälsa är att lyfta fram hur vanliga mentala hälsoproblem egentligen är och på så sätt minska stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

“Problemen är varken nya eller ovanliga: enligt en studie utförd nyligen vid Yale universitet med finansiering från ITF Seafarers’ Trust, hade 25 procent av de 1500 sjöfarare som deltog lidit av depressionssymtom, 17 procent av ångest och 20 procent av självskade- eller självmordstankar under de senaste två veckorna före studien inleddes. Resultatet överensstämmer med rapporter från flera intresseorganisationer runtom i världen som har blivit kontaktade den senaste tiden av sjöfarare som lider av försämrad mental hälsa”, säger Johanna Kull.

“Många sjöfarare känner fortfarande skam över att måste tampas med mental ohälsa, och detta är det första som vi vill få bukt på. Vi behöver uppnå en kollektiv förståelse för hur våra hjärnor och våra kroppar fungerar och vad vi kan göra för att stödja oss själva och varandra i vardagen”, konstaterar Kull.

Stödverktyg för mental hälsa

Tillsammans med sin kollega Martti Simojoki, Senior Loss Prevention Manager vid Alandia Försäkring, har Johanna Kull arbetat för en lösning som ska främja mental hälsa bland sjöfarare. Förutom sin expertis inom loss prevention besitter Martti Simojoki många års arbetserfarenhet från sin tid som befälhavare och Marine Superintendent vid ett globalt verksamt rederi.

“Att arbeta långt hemifrån under längre perioder och livet ombord är stressande situationer. Om man inte kan lindra stressen på lämpligt sätt kan den bli överväldigande,” säger Martti Simojoki.

För att erbjuda sjöfarare olika sätt att stödja sin mentala hälsa har Alandia och Blå Mediamentor tillsammans skapat ett träningspaket.

“Mental hälsa är som en muskel och kan också tränas upp på samma sätt – det är det vårt träningspaket är till för. Paketet är tillgängligt för våra kunder men finns även som en enklare onlinevariant för alla som behöver stärka sitt mentala välmående och sin resiliens, då vi vill ge alla tillgång till någon form av lindring”, konstaterar Simojoki.

Mental hälsa är allas angelägenhet

Sjöfartsindustrin kan uppfattas som en nisch där enbart de som arbetar inom den påverkas, men denna uppfattning är, enligt Johanna Kull, felaktig.

“I en värld där 90 procent av alla varor fortfarande transporteras via sjön är vi alla mer eller mindre beroende av sjöfararnas viktiga arbete. Att värna om deras välmående är verkligen i allas vårt intresse och en kollektiv investering i framtiden”, säger Johanna Kull.

Träningspaketet består av två delar:

  1. En verktygslåda med färdiga mötesmoduler för gruppsessioner ombord. Verktygslådan innehåller även en guide för gruppledaren.
  2. Ett online träningspaket för enskilda användare.

Mer information om träningspaketet hittar du på adressen:

https://alandia.com/commercial-marine/loss-prevention/training/mental-health-training/

Alandia är ett försäkringsbolag fokuserat på marin-, transport och fritidsbåtsförsäkringar. Med över 80 års erfarenhet erbjuder Alandia de bästa sjöförsäkringslösningarna och skadeservicen till sina kunder på ett engagerat och ansvarsfullt sätt. Med huvudkontoret på Åland och kontor i Helsingfors, Stockholm och Göteborg sysselsätter Alandia ca 115 experter. www.alandia.com