Alandia.com stöder inte Internet Explorer, vänligen byt till en annan webbläsare för bästa användarupplevelse.
2500x800_apnave

Olycksfall i arbete

Anvisningar för den skadade

Anvisningar för den skadade

Anmäl händelsen till din förman eller arbetsgivare och fyll i en anmälan om olycksfall så fort som möjligt.

Är det fråga om ett arbetsolycksfall får du ett försäkringsintyg av din förman varefter du om det behövs pga. skadan uppsöker en angiven vårdanstalt. Genom att ta med försäkringsintyget till vårdanstalten får du vården avgiftsfritt.

Worker in Oresund drydock
Anvisningar för arbetsgivaren

Anvisningar för arbetsgivaren

Uppmana arbetstagaren att göra en anmälan om olycksfall/yrkessjukdom så fort som möjligt. Anmälan sänds till försäkringsbolaget som på så sätt får kännedom om händelsen och kan inleda handläggningen av ärendet.

Arbetsgivaren ska också anmäla olycksfall i arbetet med dödlig utgång eller olycksfall som resulterar i svår skada till arbetarskyddsmyndigheten och polisen.

Arbetsgivaren ska anmäla ett olycksfall i arbetet och en yrkessjukdom till försäkringsanstalten utan dröjsmål och senast tio vardagar efter att arbetsgivaren fick kännedom om skadefallet.

Large bulk carrier general cargo ship sailing / docking in open ocean_shutterstock_707658898

Skadeanmälan och bilagor till denna kan sändas till följande adress:

Alandia Försäkring Abp/LO
PB 121
AX-22101 MARIEHAMN