Nyheter

Alandia Office building in Mariehamn

UBV Alandia Holding förvärvar 24,9 procent av aktierna i Alandia Försäkring från Rettig Group

UBV Alandia Holding har idag undertecknat ett köpeavtal om förvärv av Rettig Groups samtliga aktier…

Läs mer
targa boat JanKarlsson_200729_DJI_0061

Alandia ordinarie bolagsstämmas beslut

Alandias ordinarie bolagsstämma hölls 26.3. kl.12.30-14. Mötet godkände bokslutet och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören…

Läs mer
Alandia Office entrance

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 26.3.2021

Aktieägarna i ALANDIA FÖRSÄKRING ABP kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls fredagen 26.3.2021 kl. 13.00…

Läs mer
Waves, ÅLand islands JanKarlsson_200730_DSC00097

Alandia resultatöversikt 2020: Alandias resultat för 2020 är starkt – bolagets substansvärde ökar med 10 %

Alandia resultatöversikt för perioden januari – december 2020 Alandias resultat för 2020 är starkt –…

Läs mer
alandia office building aerial view

Alandia Konsolidering Ab (tidigare Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia) fusionerades 31.1.2021 med moderbolaget Alandia Försäkring Abp

Fusionen mellan Alandia Försäkring Abp och det helägda dotterbolaget Alandia Konsolidering Ab (tidigare Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia)…

Läs mer