Alandia.com ei tue Internet Exploreria, ystävällisesti vaihda toiseen selaimeen.

Tapaturmaeläke

Vahingoittuneella on oikeus tapaturmaeläkkeeseen vahinkopäivän vuosipäivästä alkaen, jos työkyvyn voidaan arvioida vahingon johdosta heikentyneen vähintään 10 %.

Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon vahingoittuneen jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota vahingoittuneen voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon vahingoittuneen koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat. Työkyvyn heikentymää määritettäessä selvitetään työansion vähentymisen syy-yhteys vahinkotapahtumaan.

Tapaturmaeläkkeen enimmäismäärä on vuodessa 85 % vuosityöansiosta siihen asti, kunnes vahingoittunut on täyttänyt 65 vuotta, minkä jälkeen se on korkeintaan 70 % vuosityöansiosta.

Jos vahingoittuneen työkyky on osittain heikentynyt, tapaturmaeläke on työkyvyn heikentymistä vastaava suhteellinen osa eläkkeen määrästä.

Tapaturmaeläke on veronalaista tuloa.

Kun vahingoittuneella on oikeus saada tapaturmaeläkettä samasta vapaa-ajan tapaturmasta myös muiden lakisääteisten vakuutusten perusteella, korvaukset sovitaan yhteen.

Lue lisää muista lakisääteisistä eläke-etuuksista